Walang pamagat

 

Sa mga daang tinahak, kayraming nakahandusay na pangarapĀ 

Nagpipilit gumaod, anumang bangis – mga alon sa dagat

Kakayanin pang maghawan ng daan, tungo ro’n sa hinaharap?

Kaylayo ng tatawirin – ilang bundok, kaparangan at labak.

 

Pagod ang panulat, damdamin ay salat

Wala nang tinta – himig wari, namamalat…

Itabi muna ang pluma, iligpit mga kalat

Ihimlay ang pakiramdam, unan ay mga ulap. šŸ˜‰

 

Image of a young girl observing clouds

Maglaan ng panahon para masdan ang mga ulap../ learningdevelopmentactivities.blogspot.com